10 Nisan 2012 Salı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM NEDİR?"OKUL ÖNCESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN ROLÜ" adlı   makale hakkında..


YAZANLAR:Ahmet Ömer  KAÇAR(Gazi Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitisü)
Nurettin DOĞAN(Gazi Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi)


Araştırdığım makale hakkındaki düşüncelerime geçmeden önce,bilgisayar destekli eğitim ne demektir,amacı nedir  öncelikle bu konu üzerinde durmak istiyorum.


Bilgisayarların öğrenme ve öğretme ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılması bilgisayar destekli eğitim olarak    tanımlanabilir.Bilgisayar destekli eğitim denildiğinde eğitim-öğretim etkinlikleri sırasında eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı bir araç olarak bilgisayardan yararlanılması anlaşılmaktadır.


Peki amacı  nedir?


Bilgisayar destekli eğitimin amacı, "eğitimi bireyselleştirmektir". Bilgisayar destekli eğitim, diğer eğitim ortamlarından farklı özelliklere ve farklı değişkenleri kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca bilgisayar destekli eğitimde, öğretmen veya öğrencilerin mekândan bağımsız, kişiden bağımsız, zamandan bağımsız olarak bilgisayar teknolojilerini eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda kullanmalarını da amaçlamaktadır.

Bilgisayar destekli eğitimin öğrenciler üzerindeki etkisini kanıtlamak için Ahmet Ö.KAÇAR ve Nurettin DOĞAN araştırma yapmışlardır.Bu araştırmaya göre;
Araştırma evreni:
Merkez İlçesindeki, Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu ve 27 Ağustos İlköğretim Okullarına bağlı ana sınıflarından toplam 80çocuk araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu çocuklar içerisinden 40 çocuk bilgisayar destekli eğitim alacak grubu, 40 çocukta geleneksel eğitim alacak grubu oluşturmuştur. Araştırmanın evrenini 2005/2006 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında Afyonkarahisar İl Merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarına ait ana sınıflarına devam eden, normal gelişim gösteren, sağlıklı ve aynı sosyo-ekonomik düzeydeki altı yaş çocukları kız ve erkek çocukların eşit sayıda seçilmiştir. 


BDE kapsamında yapılan çalışma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına,sayı ve geometrik şekil kavramlarını kazandırmada bilgisayar destekli eğitim ve geleneksel eğitim yöntemlerinden hangisinin daha etkili olduğu incelemek, bilgisayar destekli eğitimin rolünü kavramak ve okul öncesi eğitim programlarında sayı ve geometrik şekil kavramını kazandırmada öğretmenlere yol göstermek, okul öncesi
eğitim ve bilgisayar destekli eğitim hakkında bilgi vermek, bilgisayar kullanımı konusunda başarılı olmalarını sağlamak amacı ile planlanmış ve yürütülmüş. 

Bu süreç nasıl işledi ve neler uygulandı? 

Çocuklara;


 •  Geometrik şekil kavram düzeyini belirlemek için “Geometrik Şekil Kavram Formu”,
 •  Sayı korunum düzeyini belirlemek için “Piaget’in Sayının Korunumu Testi”,
 •  Çocukların bilgisayar destekli görüşlerini öğrenmek için “Çocukla Görüşme Formu” uygulanmıştır.

 • Anne ve babalara;
 •  Anne-babaların bilgisayar destekli eğitim ile ilgili görüşlerini belirleyen “Veli Anket Formu” uygulanmıştır.

Bilgisayar destekli eğitimde, sayıların ve kare, daire, üçgen, dikdörtgen geometrik şekillerinin öğrenimi için İnteraktif Bilgisayar Eğitim Ltd. Şti. tarafından okulöncesi çocuklarına yönelik olarak hazırlanmış “Bambam’ın Matematik Dünyası-1 (CD-3)” ve “Cingöz’ün Sayılar Evi (CD-4)” isimli cdlerdeki oyunlar oynanmıştır.

Geleneksel eğitim de ise, masa etkinlikleri, grup oyunları ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları olarak planlanmıştır. Şekil ve sayı kavramları ise aşama aşama verilmiştir.

Peki sonuç nedir?
Yapılan araştırma sonucundan da görüldüğü üzere okulöncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim yönteminin, mevcut olarak uygulanan geleneksel eğitim yöntemine göre daha etkili olduğu, elde edilen bulgular neticesinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla zaman ilerledikçe ve bilgisayarın hayatımızda oynadığı rol arttıkça, tüm okullarda bilgisayar kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Okullarda bilgisayarla eğitme yani bilgisayar destekli eğitime daha fazla zaman ayrılması için baskılar oluşacaktır. Bu yüzden bilgisayarlar, ders programlarına en iyi ve en çok yarar sağlayacak biçimde yerleştirilmelidir. 
  
Sonuç olarak bu makale hakkındaki düşüncem, bilgisayar destekli eğitim yöntemi ile geleneksel eğitim yöntemi arasındaki fark anlamlıdır. Elde edilen bu bulgu, Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulundaki ve 27 Ağustos İlköğretim Okulundaki, bilgisayar destekli eğitim alan deney grubu öğrencilerinin, geleneksel eğitim alan kontrol grubu öğrencilerine göre şekil kavrama düzeylerinin daha yüksek olacağına ilişkin araştırma hipotezini desteklemektedir.

Bilgisayar destekli eğitim görüldüğü üzere,gerek okul öncesinde gerekse tüm eğitim dönemlerinde hem öğrenciler için hem de öğretmenler için tartışılmaz bir kaynaktır. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama da ve  
eğlendirerek öğretme de ihtiyaç duyulan bir kaynaktır. 3 yorum:

 1. yazımı okuyan arkadaşlarım,peki sizler ne düşünüyorsunuz BDE konusunda?

  YanıtlaSil
 2. Bilgisayar destekli eğitim kaçınılmaz.. hele ki gelecek yıllarda çok daha fazla önem verileceğini düşünüyorum. Biz öğretmen adaylarına gerek bile kalmazsa şaşma :)

  YanıtlaSil
 3. ağzını hayra aç Rabia:( Boşuna mı okuyoruz yani.BDE ne kadar gerekliyse,öğretmen ondan daha gereklidir TARTIŞILMAZ...

  YanıtlaSil